Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 28 Next Page
Page Background

Przewodnik po usługach krajowych

13

Rozwiązania FedEx dla biznesu

Dodatkowe opcje doręczenia

Pobranie

Doręczenie przesyłki po uiszczeniu

przez odbiorcę związanych z nią

opłat. Pobrana należność trafia na

wskazane przez nadawcę konto

bankowe w ciągu 5 dni roboczych

od momentu doręczenia przesyłki.

Maksymalna kwota pobierana

w imieniu nadawcy wynosi

2500,00 PLN. Po podpisaniu

umowy jej wysokość jest ustalana

indywidualnie.

Zwrot potwierdzonych

dokumentów (ZPD)

Doręczenie przesyłki wraz

z potwierdzeniem jej odbioru

na dokumencie załączonym do

przesyłki.

Potwierdzone dokumenty zwracane

są do nadawcy w ciągu 4 dni

roboczych od momentu doręczenia

przesyłki.

Do rąkwłasnych

Doręczenie przesyłki do rąk osoby

wskazanej przez nadawcę na liście

przewozowym po zweryfikowaniu

danych osobowych odbiorcy przez

kuriera.

Potwierdzenie

doręczenia

Doręczenie przesyłki obejmujące

wysłanie skanu listu przewozowego

podpisanego przez odbiorcę na

adres e-mail nadawcy.

Przechowywanie

przesyłki

Przechowywanie przesyłki

w oddziale FedEx umożliwiające

jej odbiór w dogodnym dla

adresata terminie.

Dla przesyłek za pobraniem

wymagane jest ubezpieczenie

przesyłki na kwotę co najmniej

równą kwocie pobrania.