Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 28 Next Page
Page Background

Przewodnik po usługach krajowych

16

Usługi dedykowane

Rozwiązania FedEx dla biznesu

Przesyłka proceduralna

Usługa zobowiązująca kuriera do doręczenia przesyłki

tylko i wyłącznie zgodnie z procedurami określonymi

przez nadawcę i zatwierdzonymi przez FedEx.

W ramach usługi pracownicy FedEx zweryfikują

poprawność wykonania usługi przez kuriera

i dopełnienia przez niego wyznaczonych procedur.

Sprawdzone dokumenty zostaną odesłane na adres

wskazany przez nadawcę.

Skanowanie i archiwizacja

Usługa dedykowana dla usługi ZPD i Przesyłki

proceduralnej, polegająca na skanowaniu dokumentów

i ich archiwizowaniu, z możliwością zdalnego dostępu do

zeskanowanych dokumentów.