Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 28 Next Page
Page Background

Przewodnik po usługach krajowych

18

Kopia dla Nadawcy

PROSIMY O ZACHOWANIE KOPI DO CELÓW WŁASNYCH. / RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS.

1 Nadawca

PolawytłuszczonesąobowiązkowedowypełnieniadlaNadawcy

Nrkurieranadającego

Nrkurieradoręczającego

Podpiskurieranadającego

Podpiskurieradoręczającego

Krajowy list przewozowy

NrklientaFedEx

Nrzlecenia

Firma

Firma

NrklientaFedEx

Imię inazwisko

Telefon

Imię inazwisko

Telefon

Adres

E-mail

Adres

2 Odbiorca

PolawytłuszczonesąobowiązkowedowypełnieniadlaNadawcy

3 Informacje o przesyłce

Łączna ilośćpaczek

Wartość

ubezpieczenia

Opis zawartości

Wagaogółem

Nr klienta

*SkontaktujsięzBiuremObsługiKlientawcelusprawdzeniadostępnościusługidladanegokodupocztowego isposobu jejwykoniania.

**Wybórusługipowodujewydłużenierealizacjizamówieniado2dniroboczych.

Kwotapobrania

Numerkonta

bankowego

Odbiorca

Trzecia strona

Gotówka

Nadawca

Koszty transportu pokrywa:

7 Wewnętrznynumerdo fakturowania (MPK)

4 Rodzaj usługi*

FedExNextDay:

FedExEvening:

FedExWeekend:

5 Usługi dodatkowe

Wymiary

Wagagabarytowa

kg

cm

Pobranie

Miejscowość

Oddziałnadający

Miejscowość

Oddziałdoręczający

NIP

NIP

CzytelnyPodpisNadawcy:

Data /Godzina:

Data /Godzina:

Uwagi

CzytelnyPodpisOdbiorcy/

Pieczątka Firmowa:

8 Wymagane podpisy

Do9

Do10

Do12

Standard

17–19

19–22

Sobota

PLN

P L

Opłatydodatkowe

Do rąkwłasnych

Przesyłkaniestandardowa

Zwrotpotwierdzonychdokumentów (ZPD)

Dłużyca

Potwierdzeniedoręczenia (PD)

BED

Notyfikacja

Załadunek

Rozładunek

Zniesienie

Wniesienie

Odbiorca

Nadawca

SMS

Telodkuriera

km

6 Płatność

Przelew

Zawiera towaryniebezpieczne

Paleta

Do 100 kg

Do 300kg

Do500kg

Do800 kg

Ponad800 kg

Kodpocztowy

––

Kodpocztowy

––

kg

Dł.

Szer. Wys.

„Podpisanie listuprzewozowegooznacza zgodęnawarunkiRegulaminuŚwiadczeniaUsługwObrocieKrajowymprzez „FedEx”,dostępnegona

s

troniehttp://www.fedex.com/pl/domestic-services/terms/oraznaodwrocie

listuprzewozowego.WarunkiRegulaminumogąograniczać lub

wyłączaćodpowiedzialność FedEx zautratę,ubytek lubuszkodzenieprzesyłkiorazopóźnieniewprzewozieprzesyłki,a takżeustanawiająwarunki

postępowania reklamacyjnego.”

Nrpłatności

(Niedostarczamyprzesyłekdoskrytekpocztowych)

Infolinia:dlapołączeńz telstacjonarnych:801002800;dlapołączeńz telkomórkowych:222118000;

fedex.com/pl.

***

***

***

***

Wypełnia FedEx

WypełniaFedEx

Paczka

Koperta

Do1 kg

Do 5kg

Do 10 kg

Do 20 kg

Do 30 kg

Ponad 30 kg

NJ0344-715-OPEK-048-black-ply1

NJ0344-715-OPEK-048-purple-screen 30%@120lpi, 10%@120lpi-ply1

NJ0344-715-OPEK-048-orange-ply1

PARTNJ0344 •Rev.Date 7/15 •©2015 FedEx

141643 7.27.15-kr

9999999999999

Nadawanie przesyłek z FedEx

Informacje o nadawcy i odbiorcy

W isz, najlepiej drukowanymi literami, prawidłowo wszystkie

wymagane dane dotyczące nadawcy oraz odbiorcy przesyłki.

Informacje na temat paczki

Uzupełnij informacje dotyczące typu i liczby przesyłek,

ich wymiarów oraz wagi. Pamiętaj, żeby podać wagę

gabarytową przesyłki oraz określić, czy przesyłka zawiera

dokumenty, czy produkty i towary.

Informacje na temat rodzaju usługi

Określ rodzaj usługi, zaznaczając godzinę, do której

przesyłka ma zostać dostarczona lub opcję Standard,

jeżeli chcesz zamówić doręczenie na następny dzień bez

zastrzeżenia godziny. Jeżeli zdecydowałeś się na wybór

usług dodatkowych, taka informacja również powinna zostać

zaznaczona na liście przewozowym. Dostępność usług

zweryfikuj na

fedex.com/pl

Informacje dotyczące płatności

Określ, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów

transportu zaznaczając odpowiednio: Nadawca, Odbiorca lub

Strona trzecia. Jeśli obciążysz kosztami Stronę trzecią, musisz

wprowadzić jej Numer klienta. Następnie określ sposób

płatności wybierając opcję Gotówka lub Przelew.

List przewozowy

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

60142 0 12787