Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 28 Next Page
Page Background

Przewodnik po usługach krajowych

26

Opłata paliwowa i drogowa

Opłata paliwowa

Opłata paliwowa jest określana każdorazowo na podstawie

rynkowych hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych przez

PKN Orlen. Jest ona naliczana od wartości netto wykonanych

i wyszczególnionych na fakturze usług za dany okres rozliczeniowy.

Aktualnie obowiązującą stawkę opłaty paliwowej można znaleźć na

stronie internetowej

fedex.com/pl/fuelsurcharge

Opłata drogowa

Opłata drogowa, w wysokości 6,5% wartości wykonanych

i wyszczególnionych na fakturze usług za dany okres rozliczeniowy.

FedEx zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania opłaty

drogowej.  

Cennik usług krajowych